Oferta


Jakie kosztorysy wykonujemy?

Kosztorysy inwestorskie
Kosztorysy ofertowe
Kosztorysy zamienne
Kosztorysy powykonawcze
Przedmiary robót
Kosztorysy szczegółowe oraz uproszczone
Wykonujemy kosztorysy w zakresie:

  • Architektura i konstrukcja
  • Roboty wykończeniowe
  • Drogi i zagospodarowanie terenu
  • Instalacje sanitarne
  • Instalacje elektryczne

Weryfikujemy gotowe kosztorysy i przedmiary


Co mogą Państwo osiągnąć dzięki naszemu kosztorysowi?

Startować w przetargach na zamówienia publiczne
Wystąpić o kredyt lub dotację
Odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej
Szczegółowo zaplanować budżet inwestycji
Kontrolować koszty na każdym etapie budowy
Skutecznie negocjować z wykonawcami
Rozliczyć wykonane prace


Na podstawie czego wykonujemy kosztorys?

Projektu
Przedmiaru robót w formacie ath lub pdf
Przedmiaru robót w wersji papierowej
Wizji lokalnej, obmiaru z natury
Opisu robót
Innych danych

Teren działania

Cała Polska – specjalizujemy się w szybkiej obsłudze naszych klientów on-line

Gdańsk, Sopot, Gdynia, okolice Trójmiasta – jeśli zachodzi taka potrzeba dojeżdżamy do naszych klientów