Przedmiar robót, dlaczego jest tak ważny?

Przedmiar robót

Kosztorysant budowlany rozpoczynając pracę nad nowym zadaniem, najpierw dokonuje analizy dokumentacji technicznej otrzymanej od zleceniodawcy. Następnie, pierwszym sporządzanym przez niego dokumentem jest przedmiar robót, który będzie stanowił bazę dla wszystkich zestawień i kalkulacji wchodzących w skład kosztorysu budowlanego. Najprostsza definicja […]